Arabiska för sång

'ughniya
ﺃُﻏﻨِﻴَﺔ
sång – femininum singular

Det arabiska ordet för sång uttalas 'ughniya och skrivs ﺃُﻏﻨِﻴَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: musik
Ordklass: substantiv.

Så används ordet sång

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sång består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, nun som skrivs och uttalas n och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sång

Alla bokstäver i sång

ﺃُﻏﻨِﻴَﺔ
ﻏـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ـﺄ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
alif hamza
'
ghayn
gh
nun
n
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för sång består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺃُﻏﻨِﻴَﺔ och uttalas 'ughniya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver