Arabiska för lön

raatib
ﺭَﺍﺗِﺐ
lön – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lön uttalas raatib och skrivs ﺭَﺍﺗِﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lön i:

riwaatib
ﺭِﻭَﺍﺗِﺐ
lön – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet lön

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lön består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ta som skrivs och uttalas t och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lön

Alla bokstäver i lön

ﺭَﺍﺗِﺐ
ﺗـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺐ
 
ـﺮ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ra
r
alef
ta
t
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för lön består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺍﺗِﺐ och uttalas raatib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lön

faa3il blir raatib

Vi har sett att det arabiska ordet för lön skrivs ﺭَﺍﺗِﺐ och uttalas raatib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är r, t och b, blir ordet raatib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lön