Arabiska för feminin, femininum

mu'annath
ﻣُﺆَﻧَّﺚ
feminin, femininum – maskulinum singular

Det arabiska ordet för feminin, femininum uttalas mu'annath och skrivs ﻣُﺆَﻧَّﺚ.

Om ljudfilerna
Kategori: grammatik
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet feminin, femininum

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet feminin, femininum består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , nun som skrivs och uttalas n och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med feminin, femininum

Alla bokstäver i feminin, femininum

ﻣُﺆَﻧَّﺚ
ﻣـ
ـﺆ
ﻧـ
ـﺚ
 
ﻣـ
ـﺆ
ﻧـ
ـﺚ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺆ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
mim
m
'
nun
n
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för feminin, femininum består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺅ (här som ـﺆ ) och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th. Ordet skrivs därför ﻣُﺆَﻧَّﺚ och uttalas mu'annath.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver