Arabiska för täcke

ghaTaa'
ﻏَﻄَﺎﺀ
täcke – maskulinum singular

Det arabiska ordet för täcke uttalas ghaTaa' och skrivs ﻏَﻄَﺎﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet täcke

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet täcke består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, Ta som skrivs och uttalas T och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med täcke

Alla bokstäver i täcke

ﻏَﻄَﺎﺀ
ﻏـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
 
ghayn
gh
Ta
T
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för täcke består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻏَﻄَﺎﺀ och uttalas ghaTaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver