Arabiska för period, tid

Hiin
ﺣِﻴﻦ
period, tid – maskulinum singular

Det arabiska ordet för period, tid uttalas Hiin och skrivs ﺣِﻴﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns period, tid i:

'aHyaan
ﺃَﺣﻴَﺎﻥ
period, tid – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet period, tid

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet period, tid består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med period, tid

Alla bokstäver i period, tid

ﺣِﻴﻦ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺣـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ha
H
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för period, tid består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣِﻴﻦ och uttalas Hiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver