Arabiska för bröd

khubz
ﺧُﺒﺰ
bröd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bröd uttalas khubz och skrivs ﺧُﺒﺰ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bröd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bröd består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, beh som skrivs och uttalas b och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bröd

Alla bokstäver i bröd

ﺧُﺒﺰ
ﺧـ
ـﺒـ
ـﺰ
 
ﺧـ
ـﺒـ
ـﺰ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺰ
 
kha
kh
beh
b
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för bröd består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧُﺒﺰ och uttalas khubz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver