Arabiska för recept

waSfa
ﻭَﺻﻔَﺔ
recept – femininum singular

Det arabiska ordet för recept uttalas waSfa och skrivs ﻭَﺻﻔَﺔ.

Förutom grundformen finns recept i:

waSfaat
ﻭَﺻﻔَﺎﺕ
recept – femininum plural
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet recept

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet recept består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Sad som skrivs och uttalas S och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med recept

Alla bokstäver i recept

ﻭَﺻﻔَﺔ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ـﻮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
waw
w
Sad
S
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för recept består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﺻﻔَﺔ och uttalas waSfa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för recept

fa3la blir waSfa

Vi har sett att det arabiska ordet för recept skrivs ﻭَﺻﻔَﺔ och uttalas waSfa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är w, S och f, blir ordet waSfa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som recept