Arabiska för sömn

nawm
ﻧَﻮﻡ
sömn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sömn uttalas nawm och skrivs ﻧَﻮﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sömn

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sömn består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sömn

Alla bokstäver i sömn

ﻧَﻮﻡ
ﻧـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
nun
n
waw
w
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för sömn består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻮﻡ och uttalas nawm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sömn

fa3l blir nawm

Vi har sett att det arabiska ordet för sömn skrivs ﻧَﻮﻡ och uttalas nawm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, w och m, blir ordet nawm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sömn