Arabiska för uthyrning

ta'jiir
ﺗَﺄﺟِﻴﺮ
uthyrning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uthyrning uttalas ta'jiir och skrivs ﺗَﺄﺟِﻴﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet uthyrning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uthyrning består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', jim som skrivs och uttalas j och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uthyrning

Alla bokstäver i uthyrning

ﺗَﺄﺟِﻴﺮ
ﺗـ
ـﺄ
ﺟـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺄ
ﺟـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
alif hamza
'
jim
j
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för uthyrning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺄﺟِﻴﺮ och uttalas ta'jiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uthyrning

taf3iil blir ta'jiir

Vi har sett att det arabiska ordet för uthyrning skrivs ﺗَﺄﺟِﻴﺮ och uttalas ta'jiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är ', j och r, blir ordet ta'jiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uthyrning