Arabiska för addition, ökning

ziyaada
ﺯِﻳَﺎﺩَﺓ
addition, ökning – femininum singular

Det arabiska ordet för addition, ökning uttalas ziyaada och skrivs ﺯِﻳَﺎﺩَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet addition, ökning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet addition, ökning består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ya som skrivs och uttalas y och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med addition, ökning

Alla bokstäver i addition, ökning

ﺯِﻳَﺎﺩَﺓ
ﻳـ
ـﺎ
 
ﻳـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ـﺪ
ـﺔ
 
zayn
z
ya
y
alef
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för addition, ökning består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯِﻳَﺎﺩَﺓ och uttalas ziyaada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för addition, ökning

fi3aala blir ziyaada

Vi har sett att det arabiska ordet för addition, ökning skrivs ﺯِﻳَﺎﺩَﺓ och uttalas ziyaada. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är z, y och d, blir ordet ziyaada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som addition, ökning