Arabiska för intensitet

shidda
ﺷِﺪَّﺓ
intensitet – femininum singular

Det arabiska ordet för intensitet uttalas shidda och skrivs ﺷِﺪَّﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet intensitet

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet intensitet består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med intensitet

Alla bokstäver i intensitet

ﺷِﺪَّﺓ
ﺷـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﺪ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺪ
ـﺔ
 
shin
sh
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för intensitet består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷِﺪَّﺓ och uttalas shidda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver