Arabiska för handelsvara

biDaa3a
ﺑِﻀَﺎﻋَﺔ
handelsvara – femininum singular

Det arabiska ordet för handelsvara uttalas biDaa3a och skrivs ﺑِﻀَﺎﻋَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns handelsvara i:

baDaa'i3
ﺑَﻀَﺎﺋِﻊ
handelsvara – femininum plural
Kategori: handel
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet handelsvara

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet handelsvara består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Dad som skrivs och uttalas D och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med handelsvara

Alla bokstäver i handelsvara

ﺑِﻀَﺎﻋَﺔ
ﺑـ
ـﻀـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻀـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
beh
b
Dad
D
alef
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för handelsvara består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑِﻀَﺎﻋَﺔ och uttalas biDaa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för handelsvara

fi3aala blir biDaa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för handelsvara skrivs ﺑِﻀَﺎﻋَﺔ och uttalas biDaa3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är b, D och 3, blir ordet biDaa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som handelsvara