Arabiska för bildning, kultur

thaqaafa
ﺛَﻘَﺎﻓَﺔ
bildning, kultur – femininum singular

Det arabiska ordet för bildning, kultur uttalas thaqaafa och skrivs ﺛَﻘَﺎﻓَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bildning, kultur i:

thaqaafaat
ﺛَﻘَﺎﻓَﺎﺕ
bildning, kultur – femininum plural
Kategori: kultur
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bildning, kultur

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bildning, kultur består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, qaf som skrivs och uttalas q och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bildning, kultur

Alla bokstäver i bildning, kultur

ﺛَﻘَﺎﻓَﺔ
ﺛـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﺛـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
tha
th
qaf
q
alef
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bildning, kultur består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺛَﻘَﺎﻓَﺔ och uttalas thaqaafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver