Bildning, kultur

thaqaafa
ﺛَﻘَﺎﻓَﺔ
thaqaafaat
ﺛَﻘَﺎﻓَﺎﺕ
Kategori: Kultur
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen verbform 1

Så används ordet

Viktiga bokstäver: th () q () f ()
Ordets tre viktigaste bokstäver kallas rotbokstäver. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.
Lär dig mer om arabiska rotsystemet

Alla bokstäver

 
 
ـﺚ
ـﺜـ
ﺛـ
ـﻖ
ـﻘـ
ﻗـ
ـﺎ
ـﻒ
ـﻔـ
ﻓـ
ـﺔ
 
tha
th 
qaf
alef
 
fa
ta marbuta
 
 
 
Ovan kan du se ordets 5 bokstäver, både hur de ser ut när de sitter ihop i ordet och hur de ser ut självständigt.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver