Arabiska för stjärna

najm
ﻧَﺠﻢ
stjärna – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stjärna uttalas najm och skrivs ﻧَﺠﻢ.

Förutom grundformen finns stjärna i:

nujuum
ﻧُﺠُﻮﻡ
stjärna – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet stjärna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stjärna består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, jim som skrivs och uttalas j och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stjärna

Alla bokstäver i stjärna

ﻧَﺠﻢ
ﻧـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
nun
n
jim
j
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för stjärna består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺠﻢ och uttalas najm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stjärna

fa3l blir najm

Vi har sett att det arabiska ordet för stjärna skrivs ﻧَﺠﻢ och uttalas najm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, j och m, blir ordet najm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stjärna