Arabiska för några, somliga

ba3D
ﺑَﻌﺾ
några, somliga – maskulinum singular

Det arabiska ordet för några, somliga uttalas ba3D och skrivs ﺑَﻌﺾ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet några, somliga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet några, somliga består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ayn som skrivs och uttalas 3 och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med några, somliga

Alla bokstäver i några, somliga

ﺑَﻌﺾ
ﺑـ
ـﻌـ
ـﺾ
 
ﺑـ
ـﻌـ
ـﺾ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
beh
b
ayn
3
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för några, somliga består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻌﺾ och uttalas ba3D.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för några, somliga

fa3l blir ba3D

Vi har sett att det arabiska ordet för några, somliga skrivs ﺑَﻌﺾ och uttalas ba3D. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är b, 3 och D, blir ordet ba3D.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som några, somliga