Arabiska för hus

manzil
ﻣَﻨﺰِﻝ
hus – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hus uttalas manzil och skrivs ﻣَﻨﺰِﻝ.

Förutom grundformen finns hus i:

manaazil
ﻣَﻨَﺎﺯِﻝ
hus – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet hus

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hus består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hus

Alla bokstäver i hus

ﻣَﻨﺰِﻝ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺰ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
nun
n
zayn
z
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för hus består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻨﺰِﻝ och uttalas manzil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hus

maf3il blir manzil

Vi har sett att det arabiska ordet för hus skrivs ﻣَﻨﺰِﻝ och uttalas manzil. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är n, z och l, blir ordet manzil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hus