Arabiska för förfalskning

tazyiif
ﺗَﺰﻳِﻴﻒ
förfalskning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förfalskning uttalas tazyiif och skrivs ﺗَﺰﻳِﻴﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förfalskning

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förfalskning består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förfalskning

Alla bokstäver i förfalskning

ﺗَﺰﻳِﻴﻒ
ﺗـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
zayn
z
ya
y
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för förfalskning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺰﻳِﻴﻒ och uttalas tazyiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förfalskning

taf3iil blir tazyiif

Vi har sett att det arabiska ordet för förfalskning skrivs ﺗَﺰﻳِﻴﻒ och uttalas tazyiif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är z, y och f, blir ordet tazyiif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förfalskning