Arabiska för dekoration, utsmyckning

ziina
ﺯِﻳﻨَﺔ
dekoration, utsmyckning – femininum singular

Det arabiska ordet för dekoration, utsmyckning uttalas ziina och skrivs ﺯِﻳﻨَﺔ.

Förutom grundformen finns dekoration, utsmyckning i:

ziinaat
ﺯِﻳﻨَﺎﺕ
dekoration, utsmyckning – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dekoration, utsmyckning

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dekoration, utsmyckning består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dekoration, utsmyckning

Alla bokstäver i dekoration, utsmyckning

ﺯِﻳﻨَﺔ
ﻳـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﻳـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
zayn
z
ya
y
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för dekoration, utsmyckning består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯِﻳﻨَﺔ och uttalas ziina.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver