Arabiska för glas

zujaaj
ﺯُﺟَﺎﺝ
glas – maskulinum singular

Det arabiska ordet för glas uttalas zujaaj och skrivs ﺯُﺟَﺎﺝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet glas

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glas består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, jim som skrivs och uttalas j och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glas

Alla bokstäver i glas

ﺯُﺟَﺎﺝ
ﺟـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
zayn
z
jim
j
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för glas består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯُﺟَﺎﺝ och uttalas zujaaj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver