Arabiska för honung

3asal
ﻋَﺴَﻞ
honung – maskulinum singular

Det arabiska ordet för honung uttalas 3asal och skrivs ﻋَﺴَﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns honung i:

3usuul
ﻋُﺴُﻮﻝ
honung – maskulinum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet honung

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet honung består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, sin som skrivs och uttalas s och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med honung

Alla bokstäver i honung

ﻋَﺴَﻞ
ﻋـ
ـﺴـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﺴـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
sin
s
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för honung består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺴَﻞ och uttalas 3asal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för honung

fa3al blir 3asal

Vi har sett att det arabiska ordet för honung skrivs ﻋَﺴَﻞ och uttalas 3asal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, s och l, blir ordet 3asal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som honung