Arabiska för period

fatra
ﻓَﺘﺮَﺓ
period – femininum singular

Det arabiska ordet för period uttalas fatra och skrivs ﻓَﺘﺮَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet period

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet period består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ta som skrivs och uttalas t och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med period

Alla bokstäver i period

ﻓَﺘﺮَﺓ
ﻓـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺔ
 
fa
f
ta
t
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för period består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓَﺘﺮَﺓ och uttalas fatra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för period

fa3la blir fatra

Vi har sett att det arabiska ordet för period skrivs ﻓَﺘﺮَﺓ och uttalas fatra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är f, t och r, blir ordet fatra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som period