Arabiska för sida

Suq3
ﺻُﻘﻊ
sida – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sida uttalas Suq3 och skrivs ﺻُﻘﻊ.

Förutom grundformen finns sida i:

'aSqaa3
ﺃَﺻﻘَﺎﻉ
sida – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sida

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sida består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, qaf som skrivs och uttalas q och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sida

Alla bokstäver i sida

ﺻُﻘﻊ
ﺻـ
ـﻘـ
ـﻊ
 
ﺻـ
ـﻘـ
ـﻊ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Sad
S
qaf
q
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för sida består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻُﻘﻊ och uttalas Suq3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sida

fu3l blir Suq3

Vi har sett att det arabiska ordet för sida skrivs ﺻُﻘﻊ och uttalas Suq3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är S, q och 3, blir ordet Suq3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sida