Arabiska för anställning, användning

istikhdaam
ﺍِﺳﺘِﺨﺪَﺍﻡ
anställning, användning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för anställning, användning uttalas istikhdaam och skrivs ﺍِﺳﺘِﺨﺪَﺍﻡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns anställning, användning i:

istikhdaamaat
ﺍِﺳﺘِﺨﺪَﺍﻣَﺎﺕ
anställning, användning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet anställning, användning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anställning, användning består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anställning, användning

Alla bokstäver i anställning, användning

ﺍِﺳﺘِﺨﺪَﺍﻡ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺪ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺨـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺪ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
sin
s
ta
t
kha
kh
dal
d
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för anställning, användning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﺨﺪَﺍﻡ och uttalas istikhdaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver