Arabiska för jagande

Sayd
ﺻَﻴﺪ
jagande – maskulinum

Det arabiska ordet för jagande uttalas Sayd och skrivs ﺻَﻴﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet jagande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jagande består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ya som skrivs och uttalas y och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jagande

Alla bokstäver i jagande

ﺻَﻴﺪ
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
Sad
S
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för jagande består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻴﺪ och uttalas Sayd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för jagande

fa3l blir Sayd

Vi har sett att det arabiska ordet för jagande skrivs ﺻَﻴﺪ och uttalas Sayd. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är S, y och d, blir ordet Sayd.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som jagande