Arabiska för läger

mukhayyam
ﻣُﺨَﻴَّﻢ
läger – maskulinum singular

Det arabiska ordet för läger uttalas mukhayyam och skrivs ﻣُﺨَﻴَّﻢ.

Förutom grundformen finns läger i:

mukhayyamaat
ﻣُﺨَﻴَّﻤَﺎﺕ
läger – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet läger består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med läger

Alla bokstäver i läger

ﻣُﺨَﻴَّﻢ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
kha
kh
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för läger består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨَﻴَّﻢ och uttalas mukhayyam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver