Arabiska för klädesplagg

malbas
ﻣَﻠﺒَﺲ
klädesplagg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klädesplagg uttalas malbas och skrivs ﻣَﻠﺒَﺲ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns klädesplagg i:

malaabis
ﻣَﻠَﺎﺑِﺲ
klädesplagg – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet klädesplagg

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klädesplagg består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, beh som skrivs och uttalas b och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klädesplagg

Alla bokstäver i klädesplagg

ﻣَﻠﺒَﺲ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺒـ
ـﺲ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺒـ
ـﺲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
mim
m
lam
l
beh
b
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för klädesplagg består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻠﺒَﺲ och uttalas malbas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klädesplagg

maf3al blir malbas

Vi har sett att det arabiska ordet för klädesplagg skrivs ﻣَﻠﺒَﺲ och uttalas malbas. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är l, b och s, blir ordet malbas.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klädesplagg