Arabiska för faster

3amma
ﻋَﻤَّﺔ
faster – femininum singular

Det arabiska ordet för faster uttalas 3amma och skrivs ﻋَﻤَّﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns faster i:

3ammaat
ﻋَﻤَّﺎﺕ
faster – femininum plural
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet faster

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet faster består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med faster

Alla bokstäver i faster

ﻋَﻤَّﺔ
ﻋـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
ayn
3
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för faster består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﻤَّﺔ och uttalas 3amma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver