Arabiska för sjukdom

maraD
ﻣَﺮَﺽ
sjukdom – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sjukdom uttalas maraD och skrivs ﻣَﺮَﺽ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sjukdom i:

'amraaD
ﺃَﻣﺮَﺍﺽ
sjukdom – maskulinum plural
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sjukdom

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sjukdom består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sjukdom

Alla bokstäver i sjukdom

ﻣَﺮَﺽ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
mim
m
ra
r
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för sjukdom består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮَﺽ och uttalas maraD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sjukdom

fa3al blir maraD

Vi har sett att det arabiska ordet för sjukdom skrivs ﻣَﺮَﺽ och uttalas maraD. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är m, r och D, blir ordet maraD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sjukdom