Arabiska för namn

ism
ﺍِﺳﻢ
namn – maskulinum singular

Det arabiska ordet för namn uttalas ism och skrivs ﺍِﺳﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet namn

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet namn består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med namn

Alla bokstäver i namn

ﺍِﺳﻢ
ﺳـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﻢ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för namn består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﻢ och uttalas ism.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver