Arabiska för tallrik

SaHn
ﺻَﺤﻦ
tallrik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tallrik uttalas SaHn och skrivs ﺻَﺤﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tallrik i:

SuHuun
ﺻُﺤُﻮﻥ
tallrik – maskulinum plural
Kategori: matservering
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tallrik

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tallrik består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, Ha som skrivs och uttalas H och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i tallrik

ﺻَﺤﻦ
ﺻـ
ـﺤـ
ـﻦ
 
ﺻـ
ـﺤـ
ـﻦ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Sad
S
Ha
H
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för tallrik består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺤﻦ och uttalas SaHn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tallrik

fa3l blir SaHn

Vi har sett att det arabiska ordet för tallrik skrivs ﺻَﺤﻦ och uttalas SaHn. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är S, H och n, blir ordet SaHn.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tallrik