Arabiska för hylla

raff
ﺭَﻑّ
hylla – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hylla uttalas raff och skrivs ﺭَﻑّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hylla i:

rufuuf
ﺭُﻓُﻮﻑ
hylla – maskulinum plural
Kategori: möbler
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hylla

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hylla består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, fa som skrivs och uttalas f och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i hylla

ﺭَﻑّ
 
 
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för hylla består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻑّ och uttalas raff.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver