Arabiska för stor

kabiir
ﻛَﺒِﻴﺮ
stor – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stor uttalas kabiir och skrivs ﻛَﺒِﻴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns stor i:

kabiira
ﻛَﺒِﻴﺮَﺓ
stor – femininum singular
kabiiraat
ﻛَﺒِﻴﺮَﺍﺕ
stor – femininum plural
kibaar
ﻛِﺒَﺎﺭ
stor – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet stor

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stor består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stor

Alla bokstäver i stor

ﻛَﺒِﻴﺮ
ﻛـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
kaf
k
beh
b
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för stor består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﺒِﻴﺮ och uttalas kabiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stor

fa3iil blir kabiir

Vi har sett att det arabiska ordet för stor skrivs ﻛَﺒِﻴﺮ och uttalas kabiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är k, b och r, blir ordet kabiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stor