Arabiska för minister, sekreterare

waziir
ﻭَﺯِﻳﺮ
minister, sekreterare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för minister, sekreterare uttalas waziir och skrivs ﻭَﺯِﻳﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns minister, sekreterare i:

wuzaraa'
ﻭُﺯَﺭَﺍﺀ
minister, sekreterare – maskulinum plural
Kategori: politik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet minister, sekreterare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet minister, sekreterare består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, zayn som skrivs och uttalas z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med minister, sekreterare

Alla bokstäver i minister, sekreterare

ﻭَﺯِﻳﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻳـ
ـﺮ
 
ـﻮ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
waw
w
zayn
z
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för minister, sekreterare består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺯِﻳﺮ och uttalas waziir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för minister, sekreterare

fa3iil blir waziir

Vi har sett att det arabiska ordet för minister, sekreterare skrivs ﻭَﺯِﻳﺮ och uttalas waziir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är w, z och r, blir ordet waziir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som minister, sekreterare