Arabiska för märke, tecken

3alaama
ﻋَﻠَﺎﻣَﺔ
märke, tecken – femininum singular

Det arabiska ordet för märke, tecken uttalas 3alaama och skrivs ﻋَﻠَﺎﻣَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns märke, tecken i:

3alaamaat
ﻋَﻠَﺎﻣَﺎﺕ
märke, tecken – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet märke, tecken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet märke, tecken består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med märke, tecken

Alla bokstäver i märke, tecken

ﻋَﻠَﺎﻣَﺔ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
ayn
3
lam
l
alef
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för märke, tecken består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﻠَﺎﻣَﺔ och uttalas 3alaama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för märke, tecken

fa3aala blir 3alaama

Vi har sett att det arabiska ordet för märke, tecken skrivs ﻋَﻠَﺎﻣَﺔ och uttalas 3alaama. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är 3, l och m, blir ordet 3alaama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som märke, tecken