Arabiska för en versrad, singel, singular

mufrad
ﻣُﻔﺮَﺩ
en versrad, singel, singular – maskulinum singular

Det arabiska ordet för en versrad, singel, singular uttalas mufrad och skrivs ﻣُﻔﺮَﺩ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns en versrad, singel, singular i:

mufrada
ﻣُﻔﺮَﺩَﺓ
en versrad, singel, singular – femininum singular
Kategorier: grammatik poesi
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet en versrad, singel, singular

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet en versrad, singel, singular består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med en versrad, singel, singular

Alla bokstäver i en versrad, singel, singular

ﻣُﻔﺮَﺩ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺪ
 
mim
m
fa
f
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för en versrad, singel, singular består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻔﺮَﺩ och uttalas mufrad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för en versrad, singel, singular

muf3al blir mufrad

Vi har sett att det arabiska ordet för en versrad, singel, singular skrivs ﻣُﻔﺮَﺩ och uttalas mufrad. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är f, r och d, blir ordet mufrad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som en versrad, singel, singular