Arabiska för hästsport, ridkonst

furuusiyya
ﻓُﺮُﻭﺳِﻴَّﺔ
hästsport, ridkonst – femininum singular

Det arabiska ordet för hästsport, ridkonst uttalas furuusiyya och skrivs ﻓُﺮُﻭﺳِﻴَّﺔ.

Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hästsport, ridkonst

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hästsport, ridkonst består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hästsport, ridkonst

Alla bokstäver i hästsport, ridkonst

ﻓُﺮُﻭﺳِﻴَّﺔ
ﻓـ
ـﺮ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﺮ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
fa
f
ra
r
waw
w
sin
s
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hästsport, ridkonst består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓُﺮُﻭﺳِﻴَّﺔ och uttalas furuusiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hästsport, ridkonst

fu3uul blir furuusiyya

Vi har sett att det arabiska ordet för hästsport, ridkonst skrivs ﻓُﺮُﻭﺳِﻴَّﺔ och uttalas furuusiyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är f, r och s, blir ordet furuusiyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hästsport, ridkonst