Arabiska för ljus

Daw'
ﺿَﻮﺀ
ljus – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ljus uttalas Daw' och skrivs ﺿَﻮﺀ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ljus i:

'aDwaa'
ﺃَﺿﻮَﺍﺀ
ljus – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ljus

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ljus består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, waw som skrivs och uttalas w och hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ljus

Alla bokstäver i ljus

ﺿَﻮﺀ
ﺿـ
ـﻮ
 
ﺿـ
ـﻮ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﻮ
 
Dad
D
waw
w
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för ljus består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﻮﺀ och uttalas Daw'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ljus

fa3l blir Daw'

Vi har sett att det arabiska ordet för ljus skrivs ﺿَﻮﺀ och uttalas Daw'. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är D, w och ', blir ordet Daw'.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ljus