Arabiska för handtag

maqbiD
ﻣَﻘﺒِﺾ
handtag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för handtag uttalas maqbiD och skrivs ﻣَﻘﺒِﺾ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns handtag i:

maqaabiD
ﻣَﻘَﺎﺑِﺾ
handtag – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet handtag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet handtag består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med handtag

Alla bokstäver i handtag

ﻣَﻘﺒِﺾ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﺾ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﺾ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
mim
m
qaf
q
beh
b
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för handtag består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻘﺒِﺾ och uttalas maqbiD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för handtag

maf3il blir maqbiD

Vi har sett att det arabiska ordet för handtag skrivs ﻣَﻘﺒِﺾ och uttalas maqbiD. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är q, b och D, blir ordet maqbiD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som handtag