Arabiska för skägg

liHya
ﻟِﺤﻴَﺔ
skägg – femininum singular

Det arabiska ordet för skägg uttalas liHya och skrivs ﻟِﺤﻴَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skägg

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skägg består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Ha som skrivs och uttalas H och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skägg

Alla bokstäver i skägg

ﻟِﺤﻴَﺔ
ﻟـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
lam
l
Ha
H
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skägg består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟِﺤﻴَﺔ och uttalas liHya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver