Arabiska för bevis

daliil
ﺩَﻟِﻴﻞ
bevis – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bevis uttalas daliil och skrivs ﺩَﻟِﻴﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bevis

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bevis består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bevis

Alla bokstäver i bevis

ﺩَﻟِﻴﻞ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻟـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
dal
d
lam
l
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för bevis består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩَﻟِﻴﻞ och uttalas daliil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver