Arabiska för chef, ledare

mudiir
ﻣُﺪِﻳﺮ
chef, ledare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för chef, ledare uttalas mudiir och skrivs ﻣُﺪِﻳﺮ.

Om ljudfilerna
Kategori: arbete
Ordklass: substantiv.

Så används ordet chef, ledare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet chef, ledare består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med chef, ledare

Alla bokstäver i chef, ledare

ﻣُﺪِﻳﺮ
ﻣـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
mim
m
dal
d
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för chef, ledare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Ordet skrivs därför ﻣُﺪِﻳﺮ och uttalas mudiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver