Arabiska för tid

zamaan
ﺯَﻣَﺎﻥ
tid – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tid uttalas zamaan och skrivs ﺯَﻣَﺎﻥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tid i:

'azmina
ﺃَﺯﻣِﻨَﺔ
tid – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tid

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tid består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, mim som skrivs och uttalas m och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tid

Alla bokstäver i tid

ﺯَﻣَﺎﻥ
ﻣـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
zayn
z
mim
m
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för tid består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﻣَﺎﻥ och uttalas zamaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tid

fa3aal blir zamaan

Vi har sett att det arabiska ordet för tid skrivs ﺯَﻣَﺎﻥ och uttalas zamaan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är z, m och n, blir ordet zamaan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tid