Arabiska för hals

3unq
ﻋُﻨﻖ
hals – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hals uttalas 3unq och skrivs ﻋُﻨﻖ.

Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hals

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hals består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, nun som skrivs och uttalas n och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hals

Alla bokstäver i hals

ﻋُﻨﻖ
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﻨـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ayn
3
nun
n
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för hals består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﻨﻖ och uttalas 3unq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hals

fu3l blir 3unq

Vi har sett att det arabiska ordet för hals skrivs ﻋُﻨﻖ och uttalas 3unq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är 3, n och q, blir ordet 3unq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hals