Arabiska för kunskap

ma3rifa
ﻣَﻌﺮِﻓَﺔ
kunskap – femininum singular

Det arabiska ordet för kunskap uttalas ma3rifa och skrivs ﻣَﻌﺮِﻓَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kunskap

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kunskap består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kunskap

Alla bokstäver i kunskap

ﻣَﻌﺮِﻓَﺔ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
mim
m
ayn
3
ra
r
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kunskap består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻌﺮِﻓَﺔ och uttalas ma3rifa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kunskap

maf3ila blir ma3rifa

Vi har sett att det arabiska ordet för kunskap skrivs ﻣَﻌﺮِﻓَﺔ och uttalas ma3rifa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ila och ordets rotbokstäver är 3, r och f, blir ordet ma3rifa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kunskap