Arabiska för fest på kvällen

sahra
ﺳَﻬﺮَﺓ
fest på kvällen – femininum singular

Det arabiska ordet för fest på kvällen uttalas sahra och skrivs ﺳَﻬﺮَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fest på kvällen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fest på kvällen består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fest på kvällen

Alla bokstäver i fest på kvällen

ﺳَﻬﺮَﺓ
ﺳـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
ـﺔ
 
sin
s
ha
h
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fest på kvällen består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﻬﺮَﺓ och uttalas sahra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fest på kvällen

fa3la blir sahra

Vi har sett att det arabiska ordet för fest på kvällen skrivs ﺳَﻬﺮَﺓ och uttalas sahra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är s, h och r, blir ordet sahra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fest på kvällen