Arabiska för bröst, första halvraden

Sadr
ﺻَﺪﺭ
bröst, första halvraden – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bröst, första halvraden uttalas Sadr och skrivs ﺻَﺪﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bröst, första halvraden i:

Suduur
ﺻُﺪُﻭﺭ
bröst, första halvraden – maskulinum plural
Kategorier: anatomi poesi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bröst, första halvraden

fyllnad av första halvraden i en versrad
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bröst, första halvraden består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bröst, första halvraden

Alla bokstäver i bröst, första halvraden

ﺻَﺪﺭ
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ـﺮ
 
Sad
S
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bröst, första halvraden består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺪﺭ och uttalas Sadr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bröst, första halvraden

fa3l blir Sadr

Vi har sett att det arabiska ordet för bröst, första halvraden skrivs ﺻَﺪﺭ och uttalas Sadr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är S, d och r, blir ordet Sadr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bröst, första halvraden