Arabiska för sådd

badhr
ﺑَﺬﺭ
sådd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sådd uttalas badhr och skrivs ﺑَﺬﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sådd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sådd består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dhal som skrivs och uttalas dh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sådd

Alla bokstäver i sådd

ﺑَﺬﺭ
ﺑـ
ـﺬ
 
ﺑـ
ـﺬ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺬ
ـﺮ
 
beh
b
dhal
dh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för sådd består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺬﺭ och uttalas badhr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver