Arabiska för dykare

ghawwaaS
ﻏَﻮَّﺍﺹ
dykare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dykare uttalas ghawwaaS och skrivs ﻏَﻮَّﺍﺹ.

Förutom grundformen finns dykare i:

ghawwaaSa
ﻏَﻮَّﺍﺻَﺔ
dykare – femininum singular
ghawwaaSaat
ﻏَﻮَّﺍﺻَﺎﺕ
dykare – femininum plural
ghawwaaSuuna
ﻏَﻮَّﺍﺻُﻮﻥَ
dykare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Så används ordet dykare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dykare består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, waw som skrivs och uttalas w och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dykare

Alla bokstäver i dykare

ﻏَﻮَّﺍﺹ
ﻏـ
ـﻮ
 
ﻏـ
ـﻮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﻮ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
ghayn
gh
waw
w
alef
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för dykare består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﻮَّﺍﺹ och uttalas ghawwaaS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver