Arabiska för tvätt

ghasiil
ﻏَﺴِﻴﻞ
tvätt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tvätt uttalas ghasiil och skrivs ﻏَﺴِﻴﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tvätt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tvätt består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, sin som skrivs och uttalas s och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tvätt

Alla bokstäver i tvätt

ﻏَﺴِﻴﻞ
ﻏـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻏـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ghayn
gh
sin
s
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för tvätt består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺴِﻴﻞ och uttalas ghasiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver