Arabiska för buss

Haafila
ﺣَﺎﻓِﻠَﺔ
buss – femininum singular

Det arabiska ordet för buss uttalas Haafila och skrivs ﺣَﺎﻓِﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns buss i:

Hiwaafil
ﺣِﻮَﺍﻓِﻞ
buss – femininum plural
Kategori: trafik
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet buss

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet buss består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med buss

Alla bokstäver i buss

ﺣَﺎﻓِﻠَﺔ
ﺣـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
Ha
H
alef
fa
f
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för buss består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﺎﻓِﻠَﺔ och uttalas Haafila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för buss

faa3ila blir Haafila

Vi har sett att det arabiska ordet för buss skrivs ﺣَﺎﻓِﻠَﺔ och uttalas Haafila. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ila och ordets rotbokstäver är H, f och l, blir ordet Haafila.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som buss